Fargetegningene lages for det meste i akvarell, noen i akryl. Til svarthvite tegninger bruker jeg tusj.

Se tegninger ved å klikke her:
Blomsterplanter
Blomsterløse planter: Moser, alger, kråkeføtter, sneller, bregner
Sopp
Dyr
Frukt og grønnsaker

Flere tegninger av sopp kan sees på hjemmesiden til Naturhistorisk museum i Oslo:http://www.nhm.uio.no/fakta/botanikk/sopp/illustrasjoner/hermod/index.html