TEGNINGER - DRAWINGS and PAINTINGS

                                 

     News 2018                    New paintings  2012                   Giclée      

    Nytt 2018                      Nye tegninger 2012                 Kunsttrykk 

                                       
    Wild flowers        Seedless plants         Mushrooms              Animals           Fruits, vegetables
    Ville planter     Blomsterløse planter         Sopp                Dyr, insekter      Frukt, grønnsaker

FOTO - PHOTOS

SOPP - MUSHROOMS

 
            
Gelésopp, rustsopp etc.     Kantareller,piggsopper,korallsopper        Kjuker, barksopp, etc.
     Jelly fungi                            Cantharelles etc.                        Bracket fungi, etc.

              
              Rørsopper                             Skivesopper                   Morkler, begersopper, etc.
    Boletes                                 Mushrooms                             Ascomycetes

  PLANTER - PLANTS

 
                             
               Plants               Seedless plants     Fruits, vegetables      Garden flowers         

ANNET - OTHER

 
 
  Insekter 
  Insects