NYHETER - NEWS

                

 NYTT 2019                 NYTT 2018

 NEWS 2019                NEWS 2018

TEGNINGER - DRAWINGS and PAINTINGS

                   

New paintings  2012                    Giclée        

 Nye tegninger 2012                  Kunsttrykk  

                                     
 Wild flowers         Seedless plants         Mushrooms           Fruits, vegetables 
 Ville planter      Blomsterløse planter        Sopp                  Frukt, grønnsaker 

 

                      

Invertebrates                  Fish                        Birds                    Mammals   

Virvelløse dyr                 Fisker                      Fugler                   Pattedyr         

FOTO - PHOTOS

SOPP - MUSHROOMS

                
Gelésopp, rustsopp etc.       Kantareller,piggsopper,etc         Kjuker, barksopp, etc.
           Jelly fungi                             Cantharelles etc.                     Bracket fungi, etc.

                 
             Rørsopper                             Skivesopper                   Morkler, begersopper, etc.
               Boletes                                 Mushrooms                             Ascomycetes

 

PLANTER - PLANTS

                                              
       Plants                  Seedless plants           Fruits, vegetables            Garden flowers         

ANNET - OTHER

 
             Insekter 
              Insects